رویه ارسال سفارش

پس از اینکه پروسه ثبت خرید محصول توسط مشتری انجام شد، کارشناسان فروش بایو آریا فن ورزان نسبت به کنترل خرید، آماده سازی و مراحل مالی مربوطه اقدام مینمایند. 
 
  • سپس با توجه به مقصد خریدار، اقدام به ارسال از طریق پست خواهد شد.
  • مشتریان با آدرس تهران سفارشهای ثبت شده تا پیش از ساعت 14 همان روز دریافت خواهند کرد.
  • مشتریان مقیم سایر شهرها بسته به موقعیت مقصد، با 24 الی 48 ساعت  کاری پس از سفارش، قادر به دریافت سفارش خود خواهند بود.