نمایش 1–12 از 14 نتیجه

AmnioGrow Plus Medium-100ml

ریال21.000.000

Amphotericin B 100X – 100ml

ریال14.000.000

DMEM – F12

ریال5.500.000

DMEM Low Glucose-500ml

ریال4.900.000

MEM

ریال5.500.000

MEM Alpha-500ml

ریال6.100.000

Package A

ریال21.000.000

Package B

ریال157.000.000

Package C

ریال140.000.000

Penicillin-Streptomycin Solution 100x-100ml

ریال5.500.000

Recombinant Trypsin/EDTA-100ml

ریال6.100.000

RPMI 1640 + Hepes-500ml

ریال5.500.000